Centrum DOX

Centrum současného umění, architektury a designu DOX vzniklo v roce 2008 a má za sebou čtyři roky úspěšné činnosti. Projekt vznikl jako soukromá iniciativa založená na přesvědčení, že Praha patří na mapu současného umění a podobné alternativní centrum jí chybělo. Během své existence představil DOX více než osmdesát výstavních projektů a více než tři sta doprovodných a vzdělávacích programů. Dnes patří mezi nejprogresivnější umělecké instituce v České republice a těší se široké oblibě veřejnosti.

Jméno DOX je odvozené z řeckého slova doxa, které mimo jiné znamená způsob chápání věcí, názor, přesvědčení.

Centrum DOX je vnímáno jako dynamická kulturní platforma a prostor pro konfrontaci rozdílných přístupů a tendencí. Díky nezávislosti na státních institucích a programu založenému na mezinárodní spolupráci se otevření centra stalo zásadním průkopnickým počinem na české kulturní scéně.

Cílem Centra DOX je prezentovat české umění v mezinárodním kontextu a poskytnout platformu pro dialog mezi místní a mezinárodní uměleckou scénou. Rozvíjet výměnu a přesahy mezi různými uměleckými odvětvími a obory, od malířství a sochařství k fotografii, designu, architektuře, filmu, videu či novým médiím.

Vytvořit prostředí, jež umožňuje střetávání, rozvíjení a inspiraci prostřednictvím rozdílných pohledů.

Posláním Centra DOX je podporovat prezentaci českých umělců v mezinárodním kontextu a poskytnout platformu pro dialog mezi místní a mezinárodní uměleckou scénou.

Rozvíjet výměnu a přesahy mezi různými uměleckými odvětvími  a obory, od malířství a sochařství k fotografii, designu, architektuře, filmu, videu či novým médiím.

Vytváří prostředí, jež umožňuje střetávání, rozvíjení a inspiraci prostřednictvím rozdílných pohledů.

Nejde „pouze“ o prezentace výstav a uměleckých děl, ale o vytvoření dynamického fóra pro společenskou interakci.

Najdete zde také Designshop, Knihkupectvím Archiv výtvarného umění a Kavárnu pro příjemné posezení.

Další informace naleznete na: www.dox.cz